Dược sĩ, trình dược viên muốn hành nghề dược phải có trình độ cao đẳng trở lên

04/06/2018  13:30 GMT+7

Để trở thành người giới thiệu thuốc, bắt buộc phải có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên và phải được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT có hiệu lực từ 1/6/2018 quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược.

Thông tư đã dành hẳn Chương VI gồm 5 Điều, quy định chi tiết yêu cầu, trách nhiệm với người giới thiệu thuốc của các cơ sở kinh doanh dược.


Như vậy so với trước đây chỉ yêu cầu người giới thiệu thuốc có trình độ trung cấp, thông tư mới đã yêu cầu trình độ cao hơn.Theo đó, người giới thiệu thuốc phải là người có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên, được cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và huấn luyện, đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động giới thiệu thuốc và văn bản quy phạm pháp luật về dược.


Thông tư quy định, chỉ được giới thiệu những thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam theo đúng danh mục thuốc đã được cơ sở kinh doanh dược phân công và chỉ được cung cấp những thông tin về thuốc ghi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được đăng ký lưu hành hoặc nội dung thông tin thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cho phép xác nhận.Người giới thiệu thuốc phải đeo thẻ "Người giới thiệu thuốc" do chính cơ sở kinh doanh dược cấp và chỉ được thực hiện giới thiệu thuốc khi có sự đồng ý của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra có trách nhiệm thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc, các báo cáo có liên quan đến chất lượng của thuốc trong quá trình giới thiệu thuốc để cơ sở kinh doanh dược kịp thời tổng hợp và báo cáo về cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế.

Cấm ký gửi thuốc, tiếp cận hồ sơ bệnh nhân

Thông tư cũng quy định rõ 9 hành vi người giới thiệu thuốc không được thực hiện:

1. Thông tin thuốc không đúng với nội dung thông tin thuốc đã đăng ký, xác nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phát hành các tài liệu thông tin thuốc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

2. Giới thiệu thuốc không được cơ sở kinh doanh dược phân công giới thiệu.

3. Sử dụng lợi ích vật chất dưới mọi hình thức để tác động đến thầy thuốc, người dùng thuốc để thúc đẩy việc kê đơn, mua bán, sử dụng thuốc.

4. Giới thiệu, cung cấp thông tin thuốc không phù hợp với các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 76 luật Dược.

5. So sánh, giới thiệu thuốc của cơ sở mình tốt hơn thuốc của cơ sở khác mà không có tài liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo để chứng minh.

6. Giới thiệu sản phẩm không phải là thuốc.

7. Có hoạt động liên quan đến việc mua, bán, ký gửi thuốc với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

8. Tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc yêu cầu cung cấp thông tin liên liên quan đến người bệnh.

9. Phát hành tài liệu thông tin thuốc không đúng đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế xác nhận.

Khi phát hiện người giới thiệu thuốc không thực hiện đúng trách nhiệm, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đình chỉ ngay hoạt động của người giới thiệu thuốc trong phạm vi cơ sở mình.

Sở Y tế có trách nhiệm cô bố hoặc hủy công bố danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách người được cấp hoặc người bị thu hồi thẻ “Người giới thiệu thuốc” do cơ sở kinh doanh dược cung cấp theo quy định.

T.Thư

Theo vietnamnet.vnBài viết liên quan
tuyen sinh duoc ha noi