TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ THỰC HÀNH XUẤT SẮC

  1. 1. TỔNG QUAN:

Chương trình đào tạo “Dược sỹ thực hành nhà thuốc xuất sắc”  là chương trình đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp ngành Dược, thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe do Trường Cao đẳng Dược Hà Nội xây dựng và triển khai đào tạo dựa trên chương trình khung đào tạo Dược sỹ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Sau khi học xong chương trình này, người học được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy với chức danh Dược sỹ cao đẳng.

Nội dung chương trình đào tạo “Dược sỹ thực hành nhà thuốc xuất sắc”, về cơ bản, giống với các chương trình đào tạo Dược sỹ cao đẳng nhà trường đang triển khai, bao gồm các học phần: Giáo dục chính trị; Tin học; Tiếng Anh; Giáo dục thể chất; Pháp luật; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Kỹ năng giao tiếp; Thực vật dược; Hóa phân tích; Y học cơ sở; Tổ chức quản lý y tế; Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược; Dược liệu; Bào chế; Hóa dược - dược lý; Kiểm nghiệm thuốc; Bảo quản thuốc và dụng cụ Y tế; Quản lý Dược. Điểm khác biệt của chương trình này là tập trung phần lớn thời lượng để học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản về Dược (theo yêu cầu cơ bản đối với DSTC) và thực hành thành thạo các kiến thức, kỹ năng cần có của một Dược sỹ cao đẳng tại các Nhà thuốc, hiệu thuốc.

Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản về Dược ở trình độ cao đẳng, có đủ năng lực để làm việc tốt tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc; đặc biệt, người học có thể tự tin để tự mở và vận hành nhà thuốc hiệu thuốc, hoặc hành nghề bán thuốc được ngay sau khi tốt nghiệp; có khả năng học tập liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học.

  1. 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

2.1.  Về kiến thức:

Phân tích được một số đơn thuốc thông thường (tân dược và đông dược) để tư vấn cho người bệnh về lựa chọn thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Trình bày khái niệm tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc thông thường.

Mô tả đặc điểm hình thái, bộ phận dùng, cách thu hái, công dụng, cách dùng và bảo quản dược liệu.

Trình bày những kiến thức cần thiết khi sử dụng các thuốc.

Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng một số bệnh thường gặp.

Trình bày các hệ thống quản lý chất lượng như: GMP, GPP, GSP…

Trình bày các nhiệm vụ của Dược sỹ cao đẳng trong công tác chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế và cộng đồng.

2.2.  Về kỹ năng:

Vận dụng được kiến thức của học phần cơ sở (y học cơ sở, kỹ năng giao tiếp…) để có khả năng giao tiếp, tư vấn cho người bệnh và cộng đồng về dự phòng và điều trị các bệnh đơn giản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng, người bệnh; biết tổ chức, sắp xếp và vận hành một nhà thuốc một cách thuần thục.

Có khả năng vận dụng được kiến thức của các học phần chuyên môn để thực hiện đúng quy chế, đúng kỹ thuật các nhiệm vụ: cung ứng, bảo quản, tồn trữ, cấp phát thuốc, bào chế được một số thuốc thông thường, có khả năng làm được một số kỹ thuật cơ bản trong lấy mẫu và kiểm nghiệm thuốc.

Áp dụng được kiến thức cơ bản về dược để hướng dẫn được người bệnh và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả; tham gia thực hiện được một số nhiệm vụ trong chương trình y tế tại cộng đồng.

Có khả năng vận dụng được kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân để thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng thuốc.

Thực hiện được một số kỹ thuật bào chế thông thường để có khả năng pha chế một số thuốc tại khoa dược bệnh viện và tiến hành đúng các thao tác theo quy trình sản xuất tại các cơ sở sản xuất thuốc hiện đại.

Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thuốc thông thường; thực hiện đúng các quy định về bảo quản, quản lý thuốc và các việc có liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc.

Cập nhật, đọc hiểu và vận dụng đúng các quy định của văn bản quản lý nghiệp vụ chuyên môn do Bộ Y tế ban hành vào thực tế hành nghề Dược.

Vận dụng được kiến thức cơ bản của các học phần chung, học phần cơ sở và chuyên môn để có khả năng học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc học tiếp lên bậc đại học dược.

2.3.  Về thái độ:

Nghiêm túc với nghề nghiệp, tôn trọng và tận tâm với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực, khiêm tốn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  1. 3. TỔNG QUAN CÁC MÔN HỌC:

Cơ bản thực hiện theo chương trình đào tạo DSTC của Nhà trường, bổ sung môn học: Kỹ năng giao tiếp; Khởi tạo doanh nghiệp

  1. 4. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA:

Cơ bản thực hiện theo chương trình đào tạo DSTC của Nhà trường. Đối với các môn chuyên môn có thể bố trí tăng cường thời gian tự học có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên hoặc giáo vụ vào các buổi thứ hai trong ngày (thêm sáng hoặc chiều)

  1. 5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
  2. 1. Về việc tổ chức lớp:

Học sinh được lựa chọn thông qua việc xét tuyển hồ sơ. Biên chế mỗi lớp 65 học sinh (mỗi năm nhà trường tổ chức 4 lớp). Mỗi lớp chia làm 8 tổ học tập để tiện cho việc học nhóm và thực hành

  1. 2. Về đội ngũ giáo viên:

Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp trên là những người được lựa chọn trong số các giáo viên giỏi của Trường, đã có kinh nghiệm thực hành nhà thuốc. Các bài tập tình huống có thể có trong thực tế hành nghề (giả định) để rèn luyện kỹ năng cho học sinh và bộ câu hỏi để kiểm tra đánh giá …vv.

  1. 3. Về chương trình, giáo trình giảng dạy:

Chương trình, giáo trình giảng dạy: Như các lớp DSTC bình thường khác. Tuy nhiên, ở mỗi bài học, Giáo viên sẽ trực tiếp loại bỏ các nội dung hàn lâm không cần thiết và bổ sung các nội dung thiết thực cho thực tế hành nghề. Ở mỗi bài học, Giáo viên có thể tự soạn chương trình giảng dạy riêng, khác giáo trình in sẵn và cung cấp cho học sinh làm tài liệu học tập, rèn luyện kỹ năng... Thậm trí, giáo viên bộ môn có thể bỏ hoàn toàn nội dung bài học trong giáo trình và tiến trình giảng dạy để đưa vào các nội dung thiết thực hơn với thực tế hành nghề sau này.

Điều đáng chú ý trong quá trình thực hiện chương trình này là: dù nội dung bài giảng là gì, giáo viên giảng dạy vẫn phải soạn các câu hỏi tình huống liên quan đến bài học để học sinh liên hệ ngay với thực tế hành nghề để phát cho học sinh và tổ chức cho từng nhóm học sinh thảo luận có hướng dẫn, hoặc về nhà tự học, học theo nhóm và viết thu hoạch (chung của tổ hoặc riêng của mỗi học sinh) để đánh giá kết quả học tập từng bài học đối với từng học sinh để lấy điểm (Dự tính mỗi môn chuyên môn sẽ tăng lên 15 đến 20 tiết cho giáo viên thực hiện nội dung này).

Riêng phần thực hành, ngoài giáo trình hướng dẫn hiện có, giáo viên hướng dẫn thực hành cũng phải viết thêm phần nội dung rèn luyện kỹ năng, phần mô phỏng các tình huống nghiệp vụ thực tế để học sinh rèn luyện (Phân bổ thời gian theo tỷ lệ 3:2, 3/5 thời lượng cho việc triển khai thực hành như hiện tại, 2/5 thời lượng cho các bài tập tình huống, rèn luyện kỹ năng thao tác và ứng dụng trong thực tế cho học sinh).

Ở một số môn học như quản lý Dược, Kỹ năng giao tiếp, khởi tạo doanh nghiệp, Dược lâm sàng, Nhà trường sẽ xây dựng giáo trình riêng dựa theo các kỹ năng hành nghề thực tế tại các Nhà thuốc để triển khai đào tạo.

  1. 4. Về phương pháp tổ chức giảng dạy:

Để thực hiện tốt chương trình đào tạo này, giáo viên giảng dạy phải biết vận dụng và kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp, kỹ năng sư phạm khác nhau để giảng dạy: Thuyết trình kết hợp hỏi đáp, tổ chức thảo luận, đóng vai, diễn giải…vv. Đặc biệt, việc xây dựng bài tập tình huống liên quan đến bài học để học sinh tham gia thảo luận ngay trên lớp là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất. Bên cạnh đó, việc giao bài để học sinh tự học hoặc học theo nhóm kèm theo việc chấm điểm đánh giá kết quả tiếp thu của từng học sinh (thông qua việc kiểm tra vấn đáp, chấm thu hoạch, bản báo cáo…vv của từng nhóm hoặc từng học sinh) là bắt buộc đối với tất cả các môn chuyên môn.

  1. 5. Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Để cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo học chương trình này được tổ chức hoàn toàn khác so với chương trình đào tạo thông thường. Vấn đáp trên lớp để lấy hệ số 1, kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm hoặc chấm báo cáo, thu hoạch theo từng chương lấy điểm hệ số 2, điểm thi kết thúc môn được thực hiện theo phương pháp tổ chức thi tốt nghiệp môn thực hành nghề nghiệp và có hai giám khảo hỏi độc lập và cộng điểm lấy điểm trung bình.Bài viết liên quan
tuyen sinh duoc ha noi