Giới Thiệu

Phòng công tác HSSV

Điện thoại: 024.37809018 Biên chế: 05 người Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh Điện thoại: 0913375242 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác SV: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho CB,GV,CNV và sinh viên. – Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công ...

Phòng y tế - giáo cụ

Thông tin đang được cập nhật

Phòng tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 024.37638724 Biên chế: 08 người. Q.Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thanh Điện thoại: 09153375342 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính: Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ CB,CNV, GV của nhà ...

Phòng đào tạo

Điện thoại: 024.37634118 Biên chế: 08 người Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mạnh Điện thoại: 0904983186 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng các ...

Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG Bác sỹ CKII: Vũ Quang Vụ Điện thoại: 0987993588 HIỆU PHÓ 1. Ths: Nguyễn Quang Minh Điện thoại:0982102515 2. Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Điện thoại:0975398088

Giới thiệu về nhà trường

Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội tiền thân là Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I, được đổi tên theo quyết định số 191/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trải qua gần 20 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đến nay, Nhà trường đã khẳng định được vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu của cả ...
tuyen sinh duoc ha noi